*  Hội chợ Trung thu 2012

* Hội chợ tết Quý Tỵ 2013