HỘI CHỢ TRUNG THU lamchame.com
Địa điểm: Trường PTTH Chu Văn An - SỐ 10 THỤY KHUÊ
Thời gian: 08/09/2013