Long Sơn Tự (hay còn gọi là Chùa Phật trắng) nằm ở chân núi Trãi Thủy tại số 22, đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chùa được xây dựng lần đầu tiên trên núi Trãi Thủy vào năm 1886 và được đặt tên là Đăng Long Tự. Năm 1900, chùa đã bị hư hại sau một cơn bão và được chuyển xuống núi xây dựng lại như ngày nay.

Quỹ nghiên cứu Phật giáo Khánh Hòa được thành lập tại đây vào năm 1936. Chùa đã trải qua nhiều lần phục hồi nữa vào những năm 1940, 1971 và 1975.

Ngoài ra, còn có một bức tượng màu trắng rất lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên một đài sen, được xây dựng trong thời gian 1964-1965, cao 24m không bao gồm phần bệ cao 14m.